Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Firma Handlowa Ula-Med Joanna Michalec,
  71-693 Szczecin, ul. Thugutta 6A/17; NIP: 851-298-88-75; nr telefonu: 694-944-437;
  adres e-mail: ulamed.sklep@o2.pl
 2. Zamówienia w sklepie można składac 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu za pomocą formularza zamieszczonego na stronie ula-med.pl, przy użyciu poczty elektronicznej.
 3. Złożenie zamówienia zamówienia w sklepie ula-med.pl oznacza jednocześnie zaakceptowanie przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. to samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie formularza oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego klienta. W przypadku, jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ula-med.pl są fabrycznie nowe.
 6. Sklep realizuje wyłącznie te zamównienia, dla których wskazane miejsce dostawy znajduje się na terytorium Polski.
 7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku, termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez klienta.
 8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia, jeśli stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.
 9. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wastawiany będzie paragon lub faktura VAT.
 10. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.
 11. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia klienta.
 12. Wszystkie dostawy i świadczenia, które sprzedający oferuje klientowi, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, korzystając z witryny internetowej ula-med.pl
 2. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomośc e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez siebie, w której sprzedawca przyjmuje otrzymanie zamówienia, w tym ilość oraz cenę za zamówiony towar (potwierdzenie zamówienia).

 

ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Treść strony internetowej ula-med.pl należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym ula-med.pl
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy klient otrzyma w formie e-mailowej na podany przez siebie adres potwierdzenie realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji gdy :

a) sprzedający nie ma zamówionego przez klienta towaru lub nie ma możliwości jego sprowadzenia

b) kupujący nie wypełnił poprawnie formularza zamówienia (w przypadku braku poprawek zamówienie będzie anulowane w ciągu 5 dni od daty jego złożenia)

c) Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy.

 

PŁATNOŚĆ

 

 

 1. Kupujący może wybrać formę płatności spośród dostępnych w formularzu zamówienia form :

a) przelew tradycyjny na konto 53 1140 2017 0000 4102 1290 6759

b) płatności online Paynow

c) za pobraniem

d) gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym na terenie Szczecina

 

 1. Za realizację terminu płatności uważa się dzień wpływu środków na konto sprzedającego.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia są realizowane w ciągu 2-4 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności.
 2. W przypadku zamówienia towaru, który jest niedostępny w chwili składania zamówienia czas realizacji wynosi do 30 dni roboczych.
 3. Zamówienia z opcją płatności „za pobraniem” są realizowane w ciągu 2-4 dni roboczych od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia.
 4. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli zamówienie złożone przez klienta zostanie potwierdzone przez sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od sprzedającego lub został wycofany z produkcji, sprzedający zaproponuje klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem, klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpic od umowy ze zwrotem wpłaconej kwoty.
 5. W przypadku kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, sprzedający może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki.
  W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie.

 

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy wynosi do 4 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
 2. Zasady odbioru towaru (paczki) od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z kupującym.
 3. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany nr telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.
  Uwaga : kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.
 4. Kupujący przyjmując towar powinien sprawdzić w obecności przewoźnika jego stan izgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki w chwili dostawy (w przypadku widocznych braków lub uszkodzeń) lub w terminie do 7 dni od daty dostawy ( w przypadku braków lub uszkodzeń niewidocznych) oraz powiadomić o szkodach sprzedawcę.
  Jeżeli odbiorca nie zgłosił tych zastrzeżeń w omawianych terminach istnieje domniemanie, że towar, który otrzymał jest zgodny z zamawianym.
 5. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by klient sporządził z udziałem kuriera (przewoźnika) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu.
  Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział klienta w spowodowaniu szkody.
  W protokole szkody transportowej w uwagach klient powinien zaznaczyć, że towar był zapakowany w karton z wypełniaczami, owinięty czarna folią. Jeżeli towar był dostarczony na palecie, ważne jest aby taka informację również umieścić w protokole.
 6. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, protokół będzie niekompletny, klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo, iż szkoda powstała u klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody znacznie usprawni złożenie reklamacji firmie kurierskiej, a tym samym przyśpieszy wysyłkę nowego towaru do klienta lub zwrot należności.
 7. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W taki przypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę.

 

KOSZTY  TRANSPORTU

 

 1. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem ponosi klient w wysokości 15,99 zł, przy zamówieniu o wartości brutto poniżej 150 zł.
  Przy zamówieniu powyżej 150 zł brutto koszty przesyłki ponosi sprzedawca.
 2. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przy odbiorze towaru ponosi klient w wysokości 20,99 zł przy zamówieniu o wartości poniżej kwoty 150 zł brutto.
  Przy zamówieniu powyżej 150 zł brutto koszty przesyłki ponosi klient w wysokości 6 zł.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów, klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie, albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  Jest to możliwe wówczas, gdy produkt/towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia produktu przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie jego transportu.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego oświadczenia na piśmie np. pocztą na adres FH ULA-MED Joanna Michalec, 71-693 Szczecin, ul. Thugutta 6a/17 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@o2.pl. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 1.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację/oświadczenie dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca otrzymane płatności, w tym koszty doręczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego prze klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar musi być odesłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
  Koszty zwrotu ponosi klient. Klient ponosi także ryzyko utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia go do sprzedawcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towar należy dostarczyć lub odesłać do magazynu firmy na adres : Firma Handlowa Ula-Med Joanna Michalec, 71-496 Szczecin, ul. Urocza 33. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów, komplet dokumentów oraz dowód zakupu.
  W ciągu 20 dni roboczych od otrzymania towaru sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący i wysłany w 2 egzemplarzach do klienta. Podpisany jeden egzemplarz dokumentu korygującego należy odesłać do sprzedającego, który w ciągu 10 dni od jego otrzymania dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez klienta konto lub w inny, indywidualnie uzgodniony z klientem sposób.
  Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.
 8. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

REKLAMACJE

 

 1. Towary objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny (może to być dokument zakupu) lub opis na stronie internetowej.
 2. Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu lub skorzystać z formularza reklamacji –  załącznik nr 2 i odesłać na adres Firma Handlowa Ula-Med Joanna Michalec, 71-496 Szczecin, ul. Urocza 33.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony przez samego gwaranta o okres 30 dni.
 4. Decyzja o przedmiocie reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji klient o odmowie zostanie poinformowany elektronicznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana nie są możliwe, kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji towar będzie odesłany do kupującego, który zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki.
 7. Reklamacje ilościowe rozpatrywane są do 30 dni od daty otrzymania towaru.
 8. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji, reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej.

 

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2020r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 144, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000r., poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 41, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Funkcjonowanie sklepu internetowego wymaga przetwarzania następujacych danych klienta

a) do założenia i funkcjonowania konta : imię i nazwisko, adres klienta

b) do zawarcia umowy sprzedaży : imię i nazwisko klienta (jeżeli klient jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) lub nazwę i numer NIP klienta (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i miasto oraz numer telefonu)

 1. Wskazane wyżej dane klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe zwane dalej „danymi osobowymi”.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).
 3. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa Ula-Med Joanna Michalec z siedzibą w Szczecinie, ul. Thugutta 6a/17, 71-693 Szczecin.
 4. Dane osobowe klientów gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, tj. w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy sprzedaży w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji lub dochodzenie roszczeń pomiędzy administratorem a klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzialającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne, księgowe oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
 6. Dane przetwarzane w celach, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przze następujące okresy :

a) dane przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, w celu obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz prawnie usprawiedliwionym celu – przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, po czym dane te będą przechowywane przez okres właściwy dla terminów przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami prawa podatkowego.

 1. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
  Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail ulamed.sklep@o2.pl lub pisemnie na adres Firma Handlowa Ula-Med Joanna Michalec, 71-693 Szczecin, ul. Thugutta 6a/17.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusz przepisy RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji sprzedaży w ramach sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach sklepu.

Dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

 

ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Firma Handlowa Ula-Med Joanna Michalec zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od dnia następnego od opublikownia ich na stronie sklepu.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązujących w dniu złożenia regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2020r.