Reklamacje

Wyciąg z regulaminu dotyczący postępowania reklamacyjnego:

  1. Towary objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny (może to być dokument zakupu) lub opis na stronie internetowej.
  2. Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu lub skorzystać z formularza reklamacji –  załącznik nr 2 i odesłać na adres Firma Handlowa Ula-Med Joanna Michalec, 71-496 Szczecin, ul. Urocza 33.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony przez samego gwaranta o okres 30 dni.
  4. Decyzja o przedmiocie reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji klient o odmowie zostanie poinformowany elektronicznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Reklamacje należy składać na adres:

Firma Handlowa ULA-MED Joanna Michalec ul. Thugutta 6a/17, 71-693 Szczecin

Adres e-mail: ulamed.sklep@o2.pl

Numer telefonu: 694 944 437

Towar prosimy wysyłać na adres:

Firma Handlowa ULA-MED Joanna Michalec ul. Urocza 33, 71-496 Szczecin

Formularz reklamacyjny w formie PDF:

załącznik nr 2